Chiếc bàn để khuôn này thông thường bằng khung thép hộp 90x90 hoặc các vật liệu thép định hình, mặt bàn bằng thép tấm có thể được nhiệt luyện hoặc mác thép cao để đảm bảo độ cứng vững khi tiếp xúc mặt khuôn. Chúng cũng được mài phẳng để thao tác trở lên dễ dàng hơn.