Pallet sắt xếp chồng ngược Khung đứng 60x60x2.5mm Khung nóc 50x50mm có 2 tấm bản mã D1400xR385mm, bổ xung ke góc ở cạnh dày 3mm chống xô vặn. Chịu tải 1000kg/pallet, có khả năng xếp chồng 2 tầng lên nhau. Pallet sơn tĩnh điện màu theo yêu cầu.
3.700.000 VNĐ
Pallet sắt xếp chồng Khung đáy 50x50mm, nan đan 25x50mm. Cánh hồi tháo rời khung đứng 40x40mm, nan xương 20x40mm Giằng cố định đỉnh ống tròn phi 27 Kết cấu lắp ghép, có khả năng xếp chồng 2 tầng, chịu tải 1 tầng 1000kg, Pallet sơn tĩnh điện
3.250.000 VNĐ
Khung pallet xếp chồng hàn cố định Khung đứng hộp 50x50mm Nan 40x40mm V50x50mm Pallet xếp chồng 3 lớp chịu tải 1200kg/tầng Pallet sơn tĩnh điện
3.050.000 VNĐ
Pallet để lốp gấp gọn có khả năng xếp chồng lên nhau. 3 tầng để lốp đứng Khung đứng 60x60mm, hộp giằng 30x60 Nan xương đỡ lốp ống tròn phi 42 Tấm mặt sàn dày 0.8mm chịu tải 1000kg/tầng
Pallet sắt - Khung chính xung quanh H25x50x1.4mm - Nan đan xương phụ đỡ H30x30x1.1 - Nan mặt Chấn C20x60x 1,5mm có 6 thanh Chịu tải 1000kg/pallet.
Pallet sắt - Khung H40x80mm - Nan mặt lốc tăng cứng C50x30 có 7 thanh D1100mm - V30x80 bịt đầu các mép hộp chống rách bao và gỉ sét - 2 tấm mã chọc càng nâng chống bẹp nan đỡ Chịu tải 1500kg/pallet. Pallet sơn tĩnh điện
1.200.000 VNĐ
Pallet sắt - Khung H40x80mm - Nan mặt lốc tăng cứng C50x30 có 7 thanh D1100mm - V30x80 bịt đầu các mép hộp chống rách bao và gỉ sét - 2 tấm mã chọc càng nâng chống bẹp nan đỡ Chịu tải 1500kg/pallet. Pallet sơn tĩnh điện
1.200.000 VNĐ
Pallet sắt - Khung chính IH40x110mm có 3 thanh ( dưới đáy khung có lập là rộng 50 dày 4mm hàn liên kết chân khung) - Nan mặt H25x50x1.4mm có 6 thanh/mặt. - V30x30 bịt đầu các mép hộp chống rách bao và gỉ sét - 2 tấm bản mã D1190xR250mm chống thọc càng xe nâng. Chịu tải 1800kg/pallet. pallet nâng 2 hướng. Pallet sơn tĩnh điện
1.450.000 VNĐ
Pallet sắt - Khung chính nan C50x100mm có 4 thanh - Nan mặt H25x50x1.4mm có 6 thanh/mặt. - Hàn bịt đầu các mép hộp chống rách bao và gỉ sét - 2 tấm bản mã D1090xR200 x1.8mm chống thọc càng xe nâng. Chịu tải 1800kg/pallet. pallet nâng 2 hướng. Pallet sơn thường 2 lớp chống gỉ và màu Nếu sơn tĩnh điện tính giá cộng thêm riêng.
1.500.000 VNĐ
Pallet sắt - Khung chính nan C50x100mm có 4 thanh - Nan mặt H25x50x1.4mm có 7 thanh/mặt. - Hàn bịt đầu các mép hộp chống rách bao và gỉ sét - 2 tấm bản mã D1490xR250 mm chống thọc càng xe nâng. Chịu tải 2500kg/pallet. pallet nâng 2 hướng. Pallet sơn thường 2 lớp chống gỉ và màu Nếu sơn tĩnh điện tính giá cộng thêm riêng.
2.100.000 VNĐ