Pallet sắt - Khung H40x80mm - Nan mặt lốc tăng cứng C50x30 có 7 thanh D1100mm - V30x80 bịt đầu các mép hộp chống rách bao và gỉ sét - 2 tấm mã chọc càng nâng chống bẹp nan đỡ Chịu tải 1500kg/pallet. Pallet sơn tĩnh điện
1.200.000 VNĐ
Pallet sắt - Khung chính IH40x110mm có 3 thanh ( dưới đáy khung có lập là rộng 50 dày 4mm hàn liên kết chân khung) - Nan mặt H25x50x1.4mm có 6 thanh/mặt. - V30x30 bịt đầu các mép hộp chống rách bao và gỉ sét - 2 tấm bản mã D1190xR250mm chống thọc càng xe nâng. Chịu tải 1800kg/pallet. pallet nâng 2 hướng. Pallet sơn tĩnh điện
1.450.000 VNĐ
Pallet sắt - Khung chính nan C50x100mm có 4 thanh - Nan mặt H25x50x1.4mm có 6 thanh/mặt. - Hàn bịt đầu các mép hộp chống rách bao và gỉ sét - 2 tấm bản mã D1090xR200 x1.8mm chống thọc càng xe nâng. Chịu tải 1800kg/pallet. pallet nâng 2 hướng. Pallet sơn thường 2 lớp chống gỉ và màu Nếu sơn tĩnh điện tính giá cộng thêm riêng.
1.500.000 VNĐ
Pallet sắt - Khung chính nan C50x100mm có 4 thanh - Nan mặt H25x50x1.4mm có 7 thanh/mặt. - Hàn bịt đầu các mép hộp chống rách bao và gỉ sét - 2 tấm bản mã D1490xR250 mm chống thọc càng xe nâng. Chịu tải 2500kg/pallet. pallet nâng 2 hướng. Pallet sơn thường 2 lớp chống gỉ và màu Nếu sơn tĩnh điện tính giá cộng thêm riêng.
2.100.000 VNĐ